Bolestasoft - zapraszam do stawiania pytań

Kościelny proces małżeński


  • Index
  •  » Nowe forum
  •  » Kościelny proces o nieważność małżeństwa. Koszty

#1 2013-07-24 15:02:20

 Arletta Bolesta

adwokat kościelny

Skąd: kraj/zagranica
Zarejestrowany: 2010-12-08
Posty: 58
Punktów :   
WWW

Kościelny proces o nieważność małżeństwa. Koszty

Koszty procesu o nieważność małżeństwa.

W serii artykułów zatytułowanych: Kościelny proces o nieważność małżeństwa. Informator praktyczny, spróbujemy, wszystkim starającym się bądź dopiero rozważającym orzeczenie nieważności swojego związku, przedstawić w zarysie najważniejsze informacje w tej dziedzinie. Kwestią, która często pojawia się w pytaniach osób zainteresowanych procesem o nieważność małżeństwa jest ta dotycząca kosztów. Niestety wiele jest w tym zakresie informacji nieprawdziwych, zniechęcających niektóre osoby do wszczęcia procesu. Problematyka opłat jest nieco zróżnicowana i dotyczy kilku sytuacji: opłaty sadowej, kosztów biegłego sądowego, wydania wyroku, pomocy adwokackiej, zwolnienia z opłat oraz rozłożenia opłat na raty. Nie wszystkie informacje w tym zakresie są łatwo dostępne, a występujące różnice są nieraz spore, dlatego dane, które przedstawiamy poniżej należy traktować w pewnym przybliżeniu. Podstawowe znaczenie odgrywa opłata sądowa. Pokrywa ją strona wnosząca skargę, w wysokości wskazanej przez sąd. Jest ona albo stała dla danego sądu w granicach 800 – 1500 zł, albo relatywna. W tym drugim przypadku sąd prosi o przedstawienie zaświadczenia o zarobkach i wyznacza opłatę w równowartości jednej pensji lub jej części. Tą pierwszą praktykę stosuje np. sąd w Poznaniu, drugą sąd w Warszawie. Watro dodać, iż opata w II instancji jest niższa, wynosi ok. 500 zł, chyba że przyjmujemy, iż II instancją jest Rota Rzymska. Czasami kwoty te mogą ulec podwyższeniu w przypadku osób mieszkających za granicą. Zostało powiedziane, iż to strona powodowa zobowiązana jest do uiszczenia opłaty, w niektórych jednak sądach kościelnych istnieje praktyka, iż także strona pozwana zobligowana zostaje do uiszczenia jakiejś kwoty w przypadku zaproponowania przez nią nowego tytułu. Opłaty dokonywane są przeważnie albo bezpośrednio w kasie sądu, albo przekazem pocztowym. Są one wnoszone zwykle po przyjęciu skargi, dzięki czemu w przypadku jej odrzucenia strona nie ponosi niepotrzebnych kosztów. Stosowana jest także praktyka wnoszenia opłaty w dwóch lub więcej ratach (np. w trakcie trwania całego procesu), w takim terminie, by całość została uiszczona przed wydaniem wyroku. Jeśli strony nie stać na uiszczenie kwoty wskazanej przez sąd, może zwrócić się ona z prośbą o rozłożenie płatności na raty. Jeśli nie ma możliwości uiszczenia jej nawet w ratach, to może poprosić sąd o umorzenie całości lub części opłaty. W takiej sytuacji strona przedkłada zaświadczenie o braku dochodów z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub inne stosowne dokumenty. Ponadto sądy przeważnie proszą o potwierdzenie informacji o trudnej sytuacji finansowej strony przez jej proboszcza. W znacznej części spraw o nieważność małżeństwa bierze udział biegły sądowy, najczęściej psycholog. Większość sądów w Polsce opłacenie biegłego pozostawia stronie powodowej jako oddzielną opłatę, a także stronie pozwanej, gdy wprowadza ona taki tytuł nieważności, który wymaga zaangażowania biegłego. Honorarium biegłego mieści się przeważnie w granicach 150 – 300 zł od jednego badania. Jeśli badanie dotyczy obu stron wtedy koszt jest podwójny. Kolejna opłata w niektórych sądach jest związana z wydaniem odpisu wyroku i wynosi około 200 zł. Odpis wyroku jest stronie szczególnie potrzebny, jeśli wyrok nie stwierdza nieważności związku, a strona zamierza od niego odwołać się. Jeśli wyrok (I instancji) jest pozytywny, strony mogą zrezygnować z jego uzyskania dla zaoszczędzenia kosztów. Na końcu kwestia opłat adwokackich, które są zróżnicowane. Zaznaczmy, że chodzi tu o adwokatów prywatnych, pomagających stronom na ich koszt, w odróżnieniu od adwokatów wyznaczanych przez sąd. Ponadto zwracamy uwagę, iż należy odróżnić adwokatów kościelnych od innych osób świadczących różne usługi w tym zakresie. Adwokat kościelny to kompetentna osoba zatwierdzona przez biskupa do świadczenia pomocy wiernym, ich liczba jest w Polsce stosunkowo nieliczna. Natomiast istnieje szersze grono osób, które bez stosownego uprawnienia wykonuje podobną działalność (absolwenci prawa kanonicznego, adwokaci świeccy). Honoraria adwokatów kościelnych zależą od wykonywanych czynności. Pierwszą z nich jest konsultacja, której koszt waha się od 50 do 200 zł za około dwugodzinną rozmowę, aczkolwiek niektórzy adwokaci dokonują takich konsultacji bezpłatnie, bądź pobierają stawki wyższe od wymienionych. Drugą czynność stanowi sporządzenie skargi powodowej, której koszt to kwota od 300 do 800 zł. Trzecią czynnością jest sporządzenie pisma obrończego z odpowiedzią na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego o cenie zbliżonej do sporządzenia skargi. Czwartą możliwość stanowi pomoc świadczona stronie w trakcie całego procesu, której koszt to przeważnie kwota od 1000 zł wzwyż. Inną czynnością jest pomoc w redakcji apelacji, cena mieści się w granicach tej wymienionej przy pozwie. Powyższe kwoty zależą przede wszystkim od stopnia trudności sprawy i w przypadkach bardziej skomplikowanych mogą przekroczyć wskazane widełki. Jeśli jednak strona spotkałaby się z nadmiernymi żądaniami może zastanowić się nad próbą kontaktu z innym adwokatem. Adwokaci kościelni pełnią swoje zadanie z nadania biskupa i nie mają prawa żądać wygórowanego wynagrodzenia, co jasno wskazują przepisy prawa. Z drugiej strony, niektórzy adwokaci wykazują duże zrozumienie dla trudności finansowych wiernych i w uzasadnionych przypadkach nie pobierają wynagrodzenia wcale lub ograniczają swoje żądania. Jeśli chodzi o osoby nie posiadające zatwierdzenia biskupiego, to nie czujemy się uprawnieni do przekazywania informacji w tym zakresie.

dr Arletta Bolesta
adwokat kościelny
e-mail: a.bolesta@op.pl tel.
http://kancelaria_porad_koscielno-prawnych.terazwww.pl/

mgr lic. Juliusz Kola
adwokat kościelny
e-mail: j_ko2@wp.pl
Odpowiedz

Offline

 
  • Index
  •  » Nowe forum
  •  » Kościelny proces o nieważność małżeństwa. Koszty

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.wdz.pun.pl www.budownictwowbiis.pun.pl www.seriousninjas.pun.pl www.forum-ulanowskie.pun.pl www.zawada.pun.pl